Bureau

RAAD architecten zijn bij uitstek in staat om uw projecten vanaf de initiatieffase tot en met de oplevering te begeleiden. Doordat RAAD architecten veel specialistische kennis in huis heeft, kunnen wij de kwaliteit in alle facetten van uw project garanderen. RAAD architecten is een vlakke en transparante organisatie. Doordat onze organisatie zeer veelzijdig is en wij met elkaar als een enthousiaste groep architecten, vormgevers en bouwkundige hetzelfde doel voor ogen hebben, zal dit altijd leiden tot een hoogwaardig plan en heldere architectuur.

Werkwijze

Als bureau zijn wij in staat om de projecten vanaf de initiatieffase tot en met de oplevering te begeleiden. Doordat wij veel specialistische kennis in huis hebben, kunnen wij de kwaliteit in alle facetten van een project garanderen. Ons bureau is een vlakke en transparante organisatie. Doordat onze organisatie zeer veelzijdig is en wij met elkaar als een enthousiaste groep architecten, vormgevers en bouwkundige hetzelfde doel voor ogen hebben, zal dit altijd leiden tot een hoogwaardig plan en heldere architectuur.

 

Initiatieffase:

De initiatieffase is een dynamisch proces. Het begint doorgaans met een bezoek aan de projectlocatie om zo, al dan niet samen met de opdrachtgever, de kwaliteiten van de locatie te ontdekken. Aan de hand van het programma van eisen en de kwaliteiten van de locatie zal in samenwerking met de opdrachtgever een goed passend ontwerpuitgangspunt worden vastgesteld. In deze fase van het project is de inbreng van de opdrachtgever van groot belang.

 

Ontwerpfase:

Onze uitdaging is om op een zo eenvoudig mogelijke en helder wijze een antwoord te geven op de vraagstukken van de opdrachtgever. Uit het dialoog met de opdrachtgever ontstaat altijd een passend ontwerp met een eigen karakter. Aan dit ontwerp zal door ons worden geschaafd tot de opdrachtgever volledig tevreden is met het resultaat.

 

Vergunningsfase:

Als bureau zullen wij na het afronden van het ontwerpfase uit naam van de opdrachtgever indien noodzakelijk de benodigde aanvraag verzorgen tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Dit kan voor zowel het onderdeel bouwen maar ook voor de vele andere bijbehorende onderdelen.

Uitvoeringsfase:

In de uitvoeringsfase zal het bouwplan door een aannemer worden uitgevoerd. In overleg met de opdrachtgever kan met de aannemer worden afgestemd voor welke onderdelen de zij aanvullende tekeningen en/of overige informatie nodig heeft. Wij kunnen deze informatie middels uitvoeringstekeningen verstrekken aan de aannemer.

Voor de uitvoeringsfase vinden wij het van toegevoegd belang de opdrachtgever bij te staan middels directievoering en het toezicht op de bouw. Vaak wordt de architect hiervoor ingeschakeld. Door ons zal met enige regelmaat samen met de aannemer bouwvergaderingen worden belegd om de voortgang van het project te monitoren, en het budget te bewaken. Als het project is afgerond zullen wij gezamenlijk met de opdrachtgever en de aannemer worden opgeleverd.

 

BIM / 3D

Vacatures

RAAD architecten is altijd op zoek naar nieuw talent. Ben je een HBO/WO student en ben je op zoek naar een leuke en uitdagende stage- of afstudeerplek, neem dan contact met ons op.

Top